Rödingen är en fisk som finns i olika svenska vatten. Den har fått sitt namn från sin färg, dock kan färgen variera beroende på vilket vatten fisken finns i samt vilken period i sin livscykel den är i. Det är även möjligt att stöta på olika rödingar i samma vattendrag. Det har lett till att arten delats upp i tre olika varianter, större fjällröding, mindre fjällröding och storröding. Men trots att det finns tre varianter ser de flesta personer dem som en och samma. Rödingen finns på flera platser runt om i världen, många gånger är den dock inplanterad. Fiskens allmänna färg är en mörkare rygg och ljusare buk. Ryggen har ofta en grågrön färg och buken mer orange eller gulvit. Fisken har även gula/orangea prickar på kroppen.

De har även en framkant på buk, bröst- och bakfenorna som är vit. Detta är dock inte sant hos alla, det finns även silverfärgade rödingar utan vita fenkanter och som saknar prickar.

I Sverige är maxlängden på en röding cirka 90 centimeter. Det är en sötvattenlevande fisk, den hör till släktet laxfiskar och finns främst i fjällvärlden, men även i mindre sjöar och vissa större sjöar i södra delar av landet.