Öring är en fiskart som är anpassningsbar och väldigt spridd, den finns inte endast i Sverige utan även i andra delar runt om i världen. I Sverige har öringen olika typnamn. Vilket namn som används beror på var fisken lever, det finns till exempel insjööring, bäcköring och havsöring. Men i grunden är det en och samma art. Det är inte ovanligt att havsöringen ibland misstas för laxen eftersom de är väldigt lika varandra. Dock lever ofta öringen närmare kusten och blir inte lika stor som laxen. En annan skillnad mellan de två arterna är att öringen inte dör lika ofta som laxen i samband med att den leker. Den kan istället återvända till lekområdena under flera års tid.

Det händer ibland att laxen och öringen skapar hybrider, laxingar.

Denna fiskart kan alltså leva både i havet och i sötvatten i flera länder runt om i världen. Ibland befinner de permanent i sötvattnet men oftast använder de havet som sitt uppväxtområde. De söker sig sedan tillbaka till sötvattnet för lek. Dock finns fiskarten i stort sett runt om i hela landet, på kuster, i älvar, vissa sjöar och självklart ute i havet.

Storleken på öringen varierar, som störst kan de bli upp till 110 centimeter långa och väga just under 20 kilo.